Posts in the ‘Çalışmalar’ Category

Psikiyatri Ders Notları

Sevgili Öğrencilerimiz, Istanbul Tıp Fakültesi 5. yıl psikiyatri stajyerleri için hazırlanmış olan bu notlar sizlere kolaylık olması amacını gütmektedir. Konunun tam olarak anlaşılması ve sindirilmesi ancak derse katılım ile olanaklıdır. Psikiyatrinin büyüleyici dünyasının ilginizi çekeceğini umuyor ve öğrenecekleriniz her ne kadar ilgi çekici konular da olsa, tıbbın bir çok dalı gibi, psikiyatride de acı çeken

Konferanslar

Prof.Dr.Vedat Şar’ ın Konuşma, Ders ve Kurs Programı Ekim 2014, Bari (İtalya) Omission versus Intrusion: Do Childhood Neglect and Abuse Lead to Different Types of Dissociative Responses ? Italyan Travmatik Stres Çalışmaları Derneği Yıllık Kongresi, Davetli Konuşmacı   Aralık 2014, Zagreb (Hırvatistan) What every clinician should know about dissociative identity disorder Hırvat Travmatik Stres Çalışmaları

Görünürde Normal Aile

Ruhsal bakımdan sorunlu bir üyesi olan ailelerin bir çoğu ilk bakışta problemsiz gibi görünür ve ‘hasta’ konumuna giren bireyin yaşadığı kimi olumsuzluklardaki paylarını anlamak güçtür. Oysa kimi zaman o bireyi rahatlatmanın bir yolu da görünürde normal olan bu ailelerdeki süregiden verimsiz ilişki biçimlerini değiştirmektir. Aşağıda görünürde normal ailelerde sık rastlanan bazı ilişki biçimlerine yer verilmektedir.

EMDR ile Psikoterapi

Son yıllarda geliştirilen özgül psikoterapi tekniklerinden biri de kısaca EMDR olarak adlandırılan ve travmatik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve düşünceleri zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayanan bir yöntemdir. Göz Hareketleri Eşliğinde Duyarsızlaştırma ve Yeniden Proses Etme adını taşıyan bu teknik kısaca Ingilizce adının baş harfleri (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ile anılmaktadır. Kaliforniyalı bir psikolog olan Francine Shapiro tafarından

Sosyolojik Kendilik

Prof.Dr. Vedat Şar & Doç.Dr.Psk.Erdinç Öztürk Bireyin toplum içersindeki konumu yirminci yüzyıl boyunca ekonomik,sosyal, bilimsel, teknolojik,ve politik gelişmelere bağlı olarak değişmiştir. Bugünün bireyi 19.yüzyıl insanına göre çok daha fazla biçimde dıştan yönetilen bireye dönüşmüştür (1). Kentleşme ve kitle iletişim araçlarının gelişimi çevre etkisine daha açık ve hatta çevre tarafından yönetilen bir insan tipi yaratmıştır. Daha 930 lu

Çocuk ve Travma

 Her insan çocukluk döneminde az ya da çok stres verici etkenlerle ya da kimi arzularının doyurulamaması gibi gerçeklerle karşılaşır ve bu yaşantılar normal koşullar altında bir travmaya dönüşmez. Ancak gerek yaşanan stres verici olayın şiddeti gerekse cereyan ettiği aile ve çevre koşullarının uygunsuzluğu, bu gibi yaşantıları travmatik bir sürece dönüştürebilir. Bu ise bütün bir yaşamı etkileyecek psikolojik

Travma ve Dissosiyasyon Nedir?

Kişinin başından geçen olayların yarattığı stres onun dayanabilme gücünü aştığında ruhsal travma yaşantısı ortaya çıkar. Dolayısı ile aynı olay değişik kişilerde travma etkisi yapabilir ya da yapmayabilir. Psikiyatride tüm ruhsal bozukluklar travma ile ilgili olanlar ve olmayanlar biçiminde ikiye ayrılabilir. Bilinen ruhsal bozukluklar içersinde bazıları büyük oranda travma etkisi ile oluşanlar bulunduğu gibi, ağırlıklı olarak bünyesel (biyolojik-genetik)

Tarih ve Psikoloji

İnsan ruhu ve toplum birlikte evrimleşmiştir. Bu evrimleşmede birey ile toplum arasındaki köprüyü kuran olgu toplumun ve onun bir uzantısı olarak anababaların çocuklarını yetiştirme tarzıdır ya da bir başka deyişle onları ne kadar travmatize ettikleridir. Bin yıllar boyunca insanın genetik yapısı pek değişmemiştir. Fakat en çok değişen şey çocuk yetiştirme tarzıdır. Bu tarz çocuğu öldüren tarzdan

Psikiyatrik Ölçekler

PSİKİYATRİK ÖLÇEKLER  Prof. Dr. Vedat Şar ve çalışma arkadaşları tarafından Türkçe versiyonu hazırlanan geçerlik ve güvenilirliği Türkiye’de yeniden değerlendirilmiş ve değerşendirilmekte olan çok sayıda dissosiyasyon ölçeği ve tanı koydurucu görüşme çizelgesi bulunmaktadır.Bu ölçeklerin Türkçe versiyonlarının psikometrik özellikleri hakkında Şar ve arkadaşlarınca yayınlanmış Türkçe ve İngilizce eşitli dergi makaleleri, kitap bölümleri, yerli ve yabancı kongre bildirileri

(C) Vedat Şar: Her hakkı saklıdır, bu sitedeki hiç bir metin kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.
SiteLock