Psikiyatrik Ölçekler

Home » Çalışmalar » Psikiyatrik Ölçekler


PSİKİYATRİK ÖLÇEKLER

 Prof. Dr. Vedat Şar ve çalışma arkadaşları tarafından Türkçe versiyonu hazırlanan geçerlik ve güvenilirliği Türkiye’de yeniden değerlendirilmiş ve değerşendirilmekte olan çok sayıda dissosiyasyon ölçeği ve tanı koydurucu görüşme çizelgesi bulunmaktadır.Bu ölçeklerin Türkçe versiyonlarının psikometrik özellikleri hakkında Şar ve arkadaşlarınca yayınlanmış Türkçe ve İngilizce eşitli dergi makaleleri, kitap bölümleri, yerli ve yabancı kongre bildirileri bulunmaktadır. Bu araçlar aşağıda listelenmiştir:

 Dissosiyatif Bozukluklar İçin Görüşme Çizelgesi (DDIS) 

CA Ross, S Heber.
©Türkçe Versiyon: Şar VTutkun H, Yargıç LI (1993)

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES)

Bernstein , FW Putnam
© Türkçe Versiyon: Şar V, Yargıç LI, Tutkun H (1993)

DSM-IV Dissosiyatif Bozukluklar İçin Yarı Yapılaştırılmış Klinik Görüşme Çizelgesi (SCID-D) 

M.Steinberg
© Türkçe Versiyon: Şar V, Tutkun H,Yargıç LI, Kundakçı T, Kızıltan E (1996)

Somatoform Dissosiyasyon Ölçeği (SDQ)

E Nijenhuis
© Türkçe Versiyon Şar V: (1996)

Dissosiyasyon Ölçeği (DIS-Q)

J Vanderlinden et al
© Türkçe Versiyon: Şar V (1995)

Klinisyen Değerlendirmeli Durumsal Dissosiyasyon Ölçeği (CADSS)

JD Bremner
© Türkçe Versiyon: Şar V (2000)

Durumsal Dissosiyasyon Ölçeği (SSD)
Ch.Krüger
© Türkçe Versiyon: Şar V, Öztürk E (2000)

Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (CTQ-28)

DP Bernstein
© Türkçe Versiyon : Şar V (1996)

Çocukluk Çağı Kötüye Kullanım ve İhmal Soru Listesi (CCKKISL)

© Yargıç LI, Tutkun H, Şar V (2003)

Peritravmatik Somatoform Dissosiyasyon Ölçeği (SDQ-P)

E Nijenhuis, O van der Hart
© Türkçe Versiyon: Şar V (2000)

Peritravmatik Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (PDEQ)

© Türkçe Versiyon: Şar V (2000)

Adölesan Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (ADES)

J Armstrong, FW Putnam, E Carlson
© Türkçe Versiyon: Zoroğlu S, Şar V, Tüzün Ü, Yargıç LI (1996)

Çocuk Dissosiyasyon Ölçeği (CDC),

FW Putnam
© Türkçe Versiyon:Zoroğlu S, Öztürk M, Tüzün Ü (1996)

Travmatik Yaşantılar Ölçeği (TEQ)

E Nijenhuis, O van der Hart
© Türkçe Versiyon: Şar V (2000)

Steinberg Amnezi Ölçeği

Steinberg Depersonalizasyon Ölçeği
Steinberg Derealizasyon Ölçeği
Steinberg Kimlik Konfüzyonu Ölçeği
Steinberg Kimlik Alterasyonu Ölçeği

M.Steinberg
Türkçe Versiyonları: Şar V (2002)

(C) Vedat Şar: Her hakkı saklıdır, bu sitedeki hiç bir metin kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.
SiteLock